วิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

กระบวนการสกัดนั้นมีหลายวิธีตั้งแต่วิธีที่สามารถทำได้ในครัวเรือนใช้อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนหาได้ง่าย ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมที่มีเครื่องมือทันสมัย ซึ่งกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันก็มีผลต่อคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวที่แตกต่างกันด้วย

1. การสกัดด้วยความร้อน เป็นสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบดั้งเดิมน้ำมันที่ได้จะมีสีเหลืองและมีกลิ่นหืน เนื่องจากความร้อนทำให้วิตามินอีที่เป็นสารป้องกันการหืนโดยธรรมชาติสลายตัว ทำให้ต้องเติมสารฟอกสีและสารป้องกันการหืนลงไปเพิ่มเติม ปัจจุบันแทบจะไม่มีการทำน้ำมันมะพร้าวชนิดนี้แล้วเนื่องจากมีปัญหาด้านคุณภาพของตัวน้ำมัน
2. การสกัดเย็น แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ให้น้ำมันมะพร้าวที่ดีกว่าการสกัดร้อน กรรมวิธีการสกัดเย็นในแบบต่างๆ จะให้คุณภาพของน้ำมันมะพร้าวที่ไม่เหมือนกัน
i.สกัดจากเนื้อมะพร้าวโดยตรง – การบีบอัดโดยใช้สกรู โดยอาจใช้เนื้อมะพร้าวสดหรืออบแห้งให้ความชื้นต่ำ หากใช้เนื้อมะพร้าวสดต้องรีบสกัดภายใน 4 ชั่วโมงเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ได้มีการพัฒนาเทคนิคโดยการอบเนื้อมะพร้าวก่อนบีบอัดเพื่อลดความชื้นป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ทำให้น้ำมันที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีนี้มันจะมีเศษของแข็งปนลงมาด้วย จำเป็นต้องกรองทิ้ง
ii.สกัดจากน้ำกะทิ
1.การบ่ม เป็นการทำในครัวเรือนโดยนำน้ำกะทิมาตั้งทิ้งไว้ให้น้ำกับน้ำมันแยกกัน วิธีนี้มีข้อเสียคือไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ และมีโอกาสปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทำให้น้ำมันที่ได้มีสีเหลืองและอาจมีกลิ่นหืน
2. การใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงความแรงสูง เป็นวิธีผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ดีที่สุด ใช้หลักการของน้ำหนักน้ำและน้ำมันที่ไม่เท่ากัน สามารถแยกน้ำ น้ำมัน และของแข็งออกจากกันได้ดี ทำให้ไม่ต้องกรอง อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมนักเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง แต่ก็แลกกับการได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูง นอกจากจะมีกระบวนการสกัดเพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำกะทิแล้ว ยังมีกระบวนการทำให้น้ำมันมะพร้าวนั้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ด้วยวิธีที่เรียกว่า Winterization เป็นการคัดแยกไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงออกไป ทำให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ได้ไม่เป็นไขเมื่อทิ้งไว้นานๆ อย่างไรก็ตามน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอาจจะขุ่นไม่สามารถคงความใสไว้ได้ขณะแช่เย็น